BV European Veterinary Laboratory Zaagmolenlaan 4 3447 GS Woerden The Netherlands
Tel Fax Web Email
0348-412549 0348-414626 www.evlonline.org info@evlonline.eu
Home Over ons Research & Development Diagnostiek Producten
Monstername
Onvolkomenheden die ontstaan tijdens of na monstername (keuze afnamemateriaal, te hoge onderdruk tijdens bloed afnemen, opwerking, condities tijdens opslag en vervoer) kunnen de uitslagen van diagnostische testen beïnvloeden. In het overzicht hieronder is weergeven hoe het afname materiaal verkregen moet worden en hoe deze aangeleverd dient te worden. Bij het EVL kunt u alle materiaal die nodig zijn voor de monstername gratis kan aanvragen d.m.v. dit bestelformulier. Vul dit bestel formulier in en verzend deze naar dierenarts@evlonline.eu Afhankelijk van het te bepalen onderzoek dient duidelijk te zijn welke afnamebuizen gebruikt moet worden voor de aan te vragen veterinaire onderzoek. U kunt bij de veterinaire onderzoeken een uitgebreide beschrijving vinden van de te gebruiken materialen.
Bacteriologie - Aëroob onderzoek Hierbij dient men gebruik te maken van een droge, steriele wattenstaaf die na monstername in een steriel transportmedium wordt geplaatst. Bacteriologie - Anaëroob onderzoek Hierbij dient men gebruik te maken van een droge, steriele wattenstaaf die na monstername in een steriel transportmedium wordt geplaatst (AMIES- of STUART medium). Bloeduitstrijkjes Dit materiaal dient ter beoordeling van rode- en witte bloedcelmorfologie. Om verzekerd te zijn van een goede beoordeling dfient het bloeduitstrijkje van vers volbloed gemaakt te worden en bij voorkeur zo dun mogelijk uitgestreken. Na drogen aan de lucht dient het objectglas in een houder geplaatst te worden zodat er geen beschadigingen kunnen optreden. Voor een protocol bloeduitstrijkje maken klik hier. Cytologie De cellen dienen aangebracht te worden op een objectglas. Na drogen aan de lucht dient het objectglas in een houder geplaatst te worden zodat er geen beschadigingen kunnen optreden. EDTA-bloed Dit afnamemateriaal is te gebruiken voor de bepalingen van velr hematologische parameters, bloedgroepen en bloedparasieten. EDTA-bloed wordt verkregen door volbloed af te nemen in een buis met een chemische toevoeging: Ethyleen-Diamine-Tetra-Azijnzuur. Na afname dient men de buis goed te zwenken zodat het volbloed goed gemengd wordt met het aanwezige EDTA, zodat er geen stolling van het bloed optreedt. Feces Hierbij dient men gebruik te maken van een goed afsluitbaar plastic potje met schroefdeksel. Wanneer het rectale of cloaca afname betreft dient u het materiaal in een transportmedium te plaatsen.
Haar en Huidschilfers Afnameplaats desinfecteren met 70% alcohol. Haar met een pincet uitnemen en naar een steriele buis overbrengen. Huid met een scalpel of lepel afschappen en overbrengen in een steriele buis. De buis mag geen transportmedium bevatten.HistologieHierbij dient men gebruik te maken van een goed afsluitbaar plastic potje met schroefdeksel. Het materiaal dient na afname direct in 3-5% formaline te worden bewaard. Lithium-Heparine bloed Dit afnamemateriaal wordt gebruikt voor klinisch chemische bepalingen. Na afname  dient men de buis goed te zwenken zodat het volbloed goed gemengd wordt met het  Lithium-Heparine. Het materiaal is nu gereed om aangeboden te worden aan het  laboratorium. Melk Hierbij dient men gebruik te maken van buizen met een anti- bacterieel middel die er  voor zorgt dat het aangeleverde materiaal 48 uur stabiel blijft. Na deze 48 uur kunnen  grote concentraties bacterieën zich als nog gaan vermeerderen en zal de  betrouwbaarheid van de testresultaten dalen. Het materiaal dient in een goed  afsluitbare buis of pot te worden aangeleverd. Voor het protocol van melkafname klik hier. Urine Hierbij dient men gebruik te maken van een schone, goed afsluitbare buis en/of pot. Serum Dit afnamemateriaal is te gebruiken voor een grote verscheidenheid aan testen, zowel  klinische testen als algemeen serologische testen. Serum wordt verkregen door volbloed af te nemen in een buis zonder chemische  toevoegingen. Na stolling wordt deze buis een aantal minuten gecentrifugeerd (het  aantal minuten is afhankelijk van de snelheid waarmee wordt afgedraaid. (1200 rpm-10 minuten, 2500 rpm- 5 minuten) Zodat de rode bloedcellen gescheiden  wordt van het serum. Het bovenstaande serum wordt afgepipeteerd en bewaard in een  polyproyleen microcentrifuge buis. Het materiaal is nu gereed voor verzendingen naar  het laboratorium