BV European Veterinary Laboratory Zaagmolenlaan 4 3447 GS Woerden The Netherlands
Tel Fax Web Email
0348-412549 0348-414626 www.evlonline.org info@evlonline.eu
Home Over ons Research & Development Diagnostiek Producten
Bloedafname
Onvolkomenheden die ontstaan tijdens of na monstername (keuze afnamemateriaal, te hoge onderdruk tijdens bloed afnemen, opwerking, condities tijdens opslag en vervoer) kunnen de uitslagen van diagnostische testen beïnvloeden. In voorkomende gevallen dient hiermee rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de bevindingen. De meest voorkomende storende factoren die kunnen ontstaan zijn: Hemolyse: Ontstaat door lysis van rode bloecellen waardoor hemoglobine vrijkomt, het geen bepalingen waarbij met (complemtair) groen licht wordt gemeten, kan verstoren. Dit geldt met name voor K+, Mg2+ en Fe2+/3+.Hemolyse is te voorkomen door het bloedmonster langzaam, onder zo laag mogelijke onderdruk, af te nemen. Gebruik dus bv geen te grote vacumuumbuizen! Verder zo nodig/mogelijk tijdig centrifugeren, waardoor het serum/plasma van de erytrocyten nog intact zijn op het moment van versturen. Denk ook aan het hemolyse die kan optreden t.g.v. mogelijke bevriezing tijdens transport. Lipemie: Een melkachtige vertroebeling van het serum door accumulatie van microscopische vetdruppels. dit kan ontstaan bij diabetes, hoog-vet dieet, Cushing-syndroom, dyslipidemie of acute pancreatitis. Om onderscheid te kunnen maken tussen fysiologische lipemie na voedselopname of een pathologische lipemie wordt aangeraden om het dier 8 tot 12 uur te laten vasten voordat het bloedmonster wordt genomen. Glycolyse: Hiervan zal sprake zijn wanneer er nog metaboliserende cellen in het monster aanwezig zijn die vrije glucose zullen blijven gebruiken. Dit wordt voorkomen door een NaF afnamebuis te gebruiken voor deze bepaling, of door het monster zo snel mogelijk in te vriezen waardoor de cellen kapot gaan en alle metabole processen tot stilstand komen. Bij gebruik van een NaF buis dient het plasma dan wel zo snel mogelijk van de erytrocyten te worden gescheiden.